Menu
การเขียน Resume

การเขียน Resume

 คนทำเว็บ  2015-11-05 14:56:47  3,108

การเขียน Resume

ความสำคัญของ Resume
ก่อนที่จะ เริ่มเขียน Resume ควรที่จะให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาคุณสมบัติของตนเอง พร้อมกับเขียนร่างไว้อย่างคร่าวๆ ในเรื่องของทักษะและความสามารถที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมนอก หลักสูตรต่างๆของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน Resume

 1. เนื้อหาของ Resume
  ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, E-mail รวมทั้ง web site (ถ้ามี)
  ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ควรจะอยู่ส่วนบนของ Resume
  • ยกเว้น ชื่อเล่น
  • ใช้ที่อยู่ถาวร ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ของเพื่อน หรือที่อยู่ที่คุณคิดว่าจะใช้หลังจากเรียนจบ
  • ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่แน่นอน พร้อมกับมีรหัสพื้นที่ (ในกรณีที่เป็นเบอร์บ้าน) ถ้าเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ควรจะบันทึกคำพูดที่ดูสุภาพ
  • ควรจะมี E-mail Address ด้วย เพราะผู้ว่าจ้างจะนำมาใช้ด้วย (ควรจะเป็น E-mail ที่ถูกต้องและแน่นอน)
  • ให้ใส่ URL ของ web site ของคุณด้วย (ถ้า web site นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของคุณ)
  จุดประสงค์/สรุป
  จุดประสงค์ในการเขียน Resume จะเป็นการบอกผู้ว่าจ้างในอนาคตของคุณให้ทราบถึงชนิดของงานที่คุณต้องการที่จะทำ
  • ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่คุณต้องการจะทำ เช่น การได้รับตำแหน่ง entry-level ในสถาบันการเงินที่ต้องการทักษะในการคิดวิเคราะห์และการจัดการองค์กร
  • จุดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตามบริษัทหรืองานที่คุณสมัคร
  การศึกษา
  สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ควรที่จะเขียนข้อมูลด้านการศึกษาไว้ เป็นอันดับแรก แต่สำหรับผู้ที่เคยทำงานมาก่อนก็สามารถเขียนข้อมูลการศึกษาไว้หลังจากส่วน ของประสบการณ์การทำงานได้
  • ข้อมูลทางด้านการศึกษาให้เรียงจากการศึกษาล่าสุดที่เพิ่งจบมา
  • ประกอบไปด้วยระดับการศึกษา ( A.S., B.S., B.A., etc.) , สาขา, สถาบันการศึกษาที่จบมา รวมทั้งวิชาโทด้วย
  • ระบุผลการเรียน ( GPA) ถ้าได้มากกว่า 3.0
  • ระบุเกียรตินิยมที่ได้รับ (ถ้ามี)
  ประสบการณ์ทำงาน
  สรุป ประวัติการทำงานโดยย่อในส่วนที่ส่งผลต่อทักษะความสามารถของคุณ โดยใช้คำที่อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งจะต้องเรียงจากประสบการณ์การทำงานครั้งล่าสุดเป็นอันดับแรก เนื้อหาเกี่ยวกับงาน ประกอบด้วย
  • ตำแหน่งงาน
  • บริษัท/องค์กร
  • ที่อยู่/ที่ตั้งบริษัท
  • อายุการทำงาน
  • อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเน้นทักษะพิเศษที่เด่นและมีความสำคัญ
  ข้อมูลอื่นๆ
  การเป็นสมาชิกของสมาคมชมรมต่างๆของคุณ จะสามารถแนะนำหรือบอกได้ว่าข้อมูลอื่นๆที่คุณควรจะมี คืออะไรบ้าง เช่น
  • ทักษะที่สำคัญหรือทักษะพิเศษที่คุณมี
  • ประสบการณ์การเป็นผู้นำในองค์กร
  • การมีส่วนร่วมในด้านกีฬา
  อ้างอิง
  ควร ที่จะบอกบุคคลอ้างอิงของคุณให้ทราบก่อนที่จะนำมาอ้างอิงแก่ผู้ว่าจ้างของคุณ ไม่จำเป็นต้องเขียนข้อมูลการอ้างอิงไว้ใน Resume โดยคุณอาจจะเขียนไว้ด้านล่างสุดว่า " อ้างอิงตามที่ต้องการ "
 2. ตรวจสอบ Resume
  เมื่อเขียนเสร็จแล้วเป็นเวลาที่ต้องกลับมาดูอีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบ โดยอาจจะหาคนช่วยดู ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
  เนื้อหา
  • ตรวจสอบการสะกดคำผิดในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยดู
  • ให้เพื่อนคุณ (ถ้าเรียนเอกภาษาอังกฤษด้วยจะดีมาก) ช่วยดูในเรื่องของ grammar
  • ให้เพื่อนคนอื่นๆช่วยดูอีกครั้ง ทั้งในส่วนของคำที่สะกดผิดและการใช้ภาษาที่อาจจะยังไม่สละสลวย
  รูปแบบ
  ใน ส่วนนี้จะเป็นการช่วยให้ Resume ของคุณง่ายต่อการอ่านและ/หรือการดูอย่างคร่าวๆ สำหรับการที่ผู้ว่าจ้างจะนำมาเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์
  • ใช้กระดาษสีขาวหรือสีโทนขาว
  • ใช้กระดาษขนาด 8.5 x 11 นิ้ว หรือ ขนาด A4
  • ใช้กระดาษหน้าเดียว (ไม่ควรเขียน 2 หน้า)
  • ใช้ขนาดตัวอักษร ขนาด 10 – 14
  • ใช้รูปแบบตัวอักษรปกติ (ไม่ตกแต่งเกินไป)
  • ใช้รูปแบบตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมด
  • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเอียง ตัวหวัด และตัวอักษรขีดเส้นใต้
  • ไม่ควรใช้เส้นทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน กราฟฟิกหรือการเล่นสี
  • ห้ามพับหรือใช้ลวดเย็บกระดาษ
  • ถ้าจะต้องส่งทางจดหมายควรใช้ซองขนาดใหญ่พอดี

ข้อมูลจาก thaiitjobs.com

หากชอบบทความนี้ กดให้ค่ากาแฟที่นี่ครับ Support Me on Ko-fi

ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ

--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------

รับทำเว็บไซต์ สอนทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์

สายด่วนโทร 061-583-7888

บทความแนะนำ