การเขียน Resume

การเขียน Resume

ความสำคัญของ Resume
ก่อนที่จะ เริ่มเขียน Resume ควรที่จะให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาคุณสมบัติของตนเอง พร้อมกับเขียนร่างไว้อย่างคร่าวๆ ในเรื่องของทักษะและความสามารถที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมนอก หลักสูตรต่างๆของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน Resume

 1. เนื้อหาของ Resume
  ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, E-mail รวมทั้ง web site (ถ้ามี)
  ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ควรจะอยู่ส่วนบนของ Resume
  • ยกเว้น ชื่อเล่น
  • ใช้ที่อยู่ถาวร ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ของเพื่อน หรือที่อยู่ที่คุณคิดว่าจะใช้หลังจากเรียนจบ
  • ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่แน่นอน พร้อมกับมีรหัสพื้นที่ (ในกรณีที่เป็นเบอร์บ้าน) ถ้าเป็นเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ควรจะบันทึกคำพูดที่ดูสุภาพ
  • ควรจะมี E-mail Address ด้วย เพราะผู้ว่าจ้างจะนำมาใช้ด้วย (ควรจะเป็น E-mail ที่ถูกต้องและแน่นอน)
  • ให้ใส่ URL ของ web site ของคุณด้วย (ถ้า web site นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของคุณ)
  จุดประสงค์/สรุป
  จุดประสงค์ในการเขียน Resume จะเป็นการบอกผู้ว่าจ้างในอนาคตของคุณให้ทราบถึงชนิดของงานที่คุณต้องการที่จะทำ
  • ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่คุณต้องการจะทำ เช่น การได้รับตำแหน่ง entry-level ในสถาบันการเงินที่ต้องการทักษะในการคิดวิเคราะห์และการจัดการองค์กร
  • จุดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตามบริษัทหรืองานที่คุณสมัคร
  การศึกษา
  สำหรับ นักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ควรที่จะเขียนข้อมูลด้านการศึกษาไว้ เป็นอันดับแรก แต่สำหรับผู้ที่เคยทำงานมาก่อนก็สามารถเขียนข้อมูลการศึกษาไว้หลังจากส่วน ของประสบการณ์การทำงานได้
  • ข้อมูลทางด้านการศึกษาให้เรียงจากการศึกษาล่าสุดที่เพิ่งจบมา
  • ประกอบไปด้วยระดับการศึกษา ( A.S., B.S., B.A., etc.) , สาขา, สถาบันการศึกษาที่จบมา รวมทั้งวิชาโทด้วย
  • ระบุผลการเรียน ( GPA) ถ้าได้มากกว่า 3.0
  • ระบุเกียรตินิยมที่ได้รับ (ถ้ามี)
  ประสบการณ์ทำงาน
  สรุป ประวัติการทำงานโดยย่อในส่วนที่ส่งผลต่อทักษะความสามารถของคุณ โดยใช้คำที่อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งจะต้องเรียงจากประสบการณ์การทำงานครั้งล่าสุดเป็นอันดับแรก เนื้อหาเกี่ยวกับงาน ประกอบด้วย
  • ตำแหน่งงาน
  • บริษัท/องค์กร
  • ที่อยู่/ที่ตั้งบริษัท
  • อายุการทำงาน
  • อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเน้นทักษะพิเศษที่เด่นและมีความสำคัญ
  ข้อมูลอื่นๆ
  การเป็นสมาชิกของสมาคมชมรมต่างๆของคุณ จะสามารถแนะนำหรือบอกได้ว่าข้อมูลอื่นๆที่คุณควรจะมี คืออะไรบ้าง เช่น
  • ทักษะที่สำคัญหรือทักษะพิเศษที่คุณมี
  • ประสบการณ์การเป็นผู้นำในองค์กร
  • การมีส่วนร่วมในด้านกีฬา
  อ้างอิง
  ควร ที่จะบอกบุคคลอ้างอิงของคุณให้ทราบก่อนที่จะนำมาอ้างอิงแก่ผู้ว่าจ้างของคุณ ไม่จำเป็นต้องเขียนข้อมูลการอ้างอิงไว้ใน Resume โดยคุณอาจจะเขียนไว้ด้านล่างสุดว่า " อ้างอิงตามที่ต้องการ "
 2. ตรวจสอบ Resume
  เมื่อเขียนเสร็จแล้วเป็นเวลาที่ต้องกลับมาดูอีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบ โดยอาจจะหาคนช่วยดู ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
  เนื้อหา
  • ตรวจสอบการสะกดคำผิดในคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยดู
  • ให้เพื่อนคุณ (ถ้าเรียนเอกภาษาอังกฤษด้วยจะดีมาก) ช่วยดูในเรื่องของ grammar
  • ให้เพื่อนคนอื่นๆช่วยดูอีกครั้ง ทั้งในส่วนของคำที่สะกดผิดและการใช้ภาษาที่อาจจะยังไม่สละสลวย
  รูปแบบ
  ใน ส่วนนี้จะเป็นการช่วยให้ Resume ของคุณง่ายต่อการอ่านและ/หรือการดูอย่างคร่าวๆ สำหรับการที่ผู้ว่าจ้างจะนำมาเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์
  • ใช้กระดาษสีขาวหรือสีโทนขาว
  • ใช้กระดาษขนาด 8.5 x 11 นิ้ว หรือ ขนาด A4
  • ใช้กระดาษหน้าเดียว (ไม่ควรเขียน 2 หน้า)
  • ใช้ขนาดตัวอักษร ขนาด 10 – 14
  • ใช้รูปแบบตัวอักษรปกติ (ไม่ตกแต่งเกินไป)
  • ใช้รูปแบบตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมด
  • หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเอียง ตัวหวัด และตัวอักษรขีดเส้นใต้
  • ไม่ควรใช้เส้นทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน กราฟฟิกหรือการเล่นสี
  • ห้ามพับหรือใช้ลวดเย็บกระดาษ
  • ถ้าจะต้องส่งทางจดหมายควรใช้ซองขนาดใหญ่พอดี

ข้อมูลจาก thaiitjobs.com


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

พุธห้ามตัด

พุธห้ามตัด

มหาศิริมงคล ตัดผมใหม่  ตัดผม วันอาทิตย์ เป็นวันดี จะมีอายุยืนยาว  ตัดผม วันจันทร์ เป...

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

หลังจากที่คุณติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปจะพบหน้า DashBoard หรือ หน้าควบคุม ซึ่งสรุปภ...

ทําเว็บขายของ

ทําเว็บขายของ

ทําเว็บขายของ ในยุคที่ผมเริ่มทำเว็บไซต์ใหม่ๆ ถ้าพูดถึง ทําเว็บขายของ จะหมายถึงการทำเว็บที่...

ลงทุนอะไรดี

ลงทุนอะไรดี

คำถามที่ว่า ลงทุนทำอะไรดี เป็นคำถามของคน 2 แบบ แบบแรก คือต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น  อีกแบบ...
หมวดหมู่บทความ