Menu
คาถาบูชา1

คาถาบูชา1

 คนทำเว็บ  2020-06-25 09:56:52  4,001

คาถาบูชา1

คำเตือน 
บทคาถาต่างๆในหน้านี้โปรดพิจารณาเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล โปรดอ่านแล้วพิจารณาเพื่อเป็นความรู้ อย่าใช้ไปในทางที่ผิดๆ 

คาถา หัวใจอิติปิโส 
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ
คาถาบทนี้ ภาวนาก่อนออกเดินทาง คุ้มครองป้องกัน ศัตรูมิกล้าทำร้ายเรา
เป็นเสน่ห์มหานิยม อนึ่งถ้าน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ใช้คาถาบทนี้เสกเป่า 3 จบ ไม่ร้อน ไม่พองเลย

คาถา หัวใจกาสลัก (แม่หลงลูก) 
จะ ภะ กะ สะ (ภาวนา 3 หน)
คาถาบทนี้ เสกแป้งผัดหน้า เป็นเมตตามหานิยมดีนักแล

คาถา หัวใจหนุมาน 
หะ นุ มา นะ (ภาวนา 3 หน)
คาถาบทนี้ ป้องกันศัตรูปองร้าย ไม่กล้าทำอะไรเราดีนักแล

คาถา ประสานบาตร 
จัต ตา โร ปัต เต ยะ ถา เอโก ตะถา อะ ธิฏ ฐา หิ
คาถาบทนี้ ใช้เสกเป่าแผล ต่อกระดูกหักให้หายเจ็บหายหัก ประสิทธิ์วิเศษนัก

คาถา คัด/ห้ามเลือด 
วะ โร วะ รัญ ญู วะ ระ โท วะ รา หะ โร
คาถาบทนี้ ใช้เสกเป่าบาดแผลสดที่มีเลือดกำลังออก ให้หยุดทันที วิเศษนักแล

คาถา พระเจ้า 5 พระองค์ 
นะ โม พุท ธา ยะ
คาถาบทนี้ ภาวนาก่อนนอน ก่อนออกเดินทางจากบ้าน หรือเข้าในที่คับขัน
เผชิญหน้ากับ ศัตรู ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด วิเศษนักแล

คาถา หัวใจสุนัข 
อิ มา อา กิ
คาถาบทนี้ ภาวนาเวลาผ่านบ้านที่มีหมาดุๆ ไม่เห่าเลยและไม่กัดด้วยเคยใช้มาแล้ววิเศษนัก

คาถา ผูกมัดปีศาจ 
นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงเอาไว
คาถาบทนี้ ใช้เวลาถ้ามีผีเข้าคน หรือผีปอบผีกระสือมาสิงร่างคนไข้คนป่วย
ให้กลั้นใจเอาหัวแม่มือวนไปรอบหัวแม่เท้า ภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วยผีที่เข้าสิงจะทนอยู่มิได้เลย หรือจะมัดไว้ ถามทัก เฆี่ยนตีก่อนก็ได้แล้วค่อยปล่อยมันไป วิเศษนักแล
เวลามัดผูกผี ท่านให้เสกด้ายมงคล 3 เส้น ผูกข้อมือข้อเท้าคนที่ถูกผีเข้านั้นไว้

คาถา แก้ผีปีศาจเข้า 
นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหาย บัดนี้
คาถานี้ เมื่อผูกผีตาม คาถา ผูกมัดปีศ่าจ เวลาจะแก้ ให้เสกคาถาบทนี้ พร้อมกับคลายเส้นด้ายที่ผูกคนผีเข้าออก
ผีปีศาจก็จะออกตามประสงค์ วิเศษนักแล

คาถา มหาอุด 
อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ
คาถานี้ ภาวนาป้องกันอาวุปืน ยิงไม่ออกหรือออกแต่ไม่ถูกตัวเลยดีนักแล

คาถา ป้องกันถูกคุณไสย 
พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆัง
คาถานี้ ใช้ภาวนาก่อนนอน หรือเวลาเดินผ่านป่าช้า ผ่านบ้านผีปอบ
ผีโพง ผีกระสือ เพื่อมิให้ มาสิงหรือใกล้ตัวเราได้ วิเศษนักแล

คาถา นะ จัง งัง 
อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ (อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา อะ)
คาถานี้ ถ้าเข้าผจญภยันตรายท่ากลางศัตรูหรือในสมรภูมิสนามรบ
ให้ภาวนาคาถาบทนี้ ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรเห็นหน้าเรา
จังงังหมดมิสามารถกระทำร้ายเราได้เด็ดขาด วิเศษขลังมากแล

คาถา หัวใจพระฉิมพะลี 
นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี
คาถานี้ ใช้เสกแป้งหรือน้ำมันลูบไล้ตามร่างกายหรือใบหน้า
ทำให้คนเห็นคนรัก ใครเห็นใครชม มีเสน่ห์ มหานิยมวิเศษนักแล

คำอาราธนาพระเครื่อง 
พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง
พุธธัง ประสิทธิ เม ธัมมัง ประสิทธิ เม สังฆัง ประสิทธิ เม
คาถานี้ เมื่อท่านจะนำสร้อยพระหรือพระเครื่องติดตัวไปนอกบ้าน
หรือเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน หรือถอดสร้อยพระเก็บไว้
ก่อนจะนำมาสวมอีกทีต้องกล่าวคำอาราธนาดังกล่าวนี้
เพื่อเชื่อเชิญให้พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
ติดตามไปคุ้มครองภยันตรายให้กับตน ให้ว่าคำอาราธนา 3 ครั้ง

คาถา หัวใจพระสังคหะ 
จิ เจ รุ นิ อิ สะ เย นะ วิกรึงคะเร
คาถานี้ เสกตรึงคาถาอื่นๆซึ่งเราภาวนาไว้แล้วเกรงว่าจะไม่ขลังให้ขลังขึ้น
หรือจะใช้ภาวนา เมื่อตกอยู่ในท่ามกลางภยันครายก็วิเศษนัก
อยู่ยงคงกระพัน หอก ดาบ เขี้ยว งา อาวุธทั้งปวงใช้ได้ผลจริง ประเสริฐนักแล

คาถา ดับไฟนรก 
เถโร โมคคลัลาโน นะระกัตตัง โลหะกุมภี ทิสะวา อัคคิปัตติ กัมปะติ
คาถานี้ ให้ใช้คาถาบทนี้ เสกเป่าคนที่ถูกน้ำร้อน หรือไฟลวก
แก้และถอนพิษไฟหายสิ้นไม่ร้อนไม่พอง หากใครถือขลังๆ
ก็จะสามารถเอามือล้วงลงในกาน้ำร้อนเดือดๆ ได้สบายไม่รู้สึกร้อน

คาถา พระมหาอุปคุต (ผูกผี) 
อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร อุปะคุตตัง จะ มะหาเถรัง พันธะเวระ
พันธานุภาเวนะ อิมัง กายะพันธะนัง อะธิฏฐามิ
คาถานี้ ใช้เสกด้ายสายสิญจน์ผูกผีที่เข้าสิงร่างคน
หากจะปล่อยให้ใช้คาถานารายณ์คลายจักร ผีจึงจะออกขลังนักแล

คาถา นารายณ์คลายจักร 
โส มา นะ คะ ริ ถา โธ หรือ "โล ปุ สุ สะ วิ ภุ สัง ภะ อะ"
คาถานี้ ใช้เสกปูนสูญฝี เสกน้ำมนต์ให้หญิงมีครรภ์ดื่มคลอดลูกง่าย
เสกแป้งพอกถอนพิษคุณไสย ผีเข้าไล่ผีออกดีนักแล

คาถา หัวใจพระยาปลาไหลเผือก 
วิ เว สุ เว อะ ยะ เวย ยะ เส เพ เส วะเส ตะ อะ เส
คาถานี้ ท่านให้เสกน้ำลูบตัว เนื้อตัวจะลื่นเหมือนปลาไหล
จับตัวไม่อยู่ มัดรัดรึงด้วยโซ่ตรวนเชือกมิอยู่เลย กับทั้งแคล้วคลาด
คงทนต่อหอกดาบปืนผาหน้าไม้อีกด้วย ประสิทธิ์นักแล

คาถา ถอนพิษคุณไสย์ 
สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง
พัทธะ เสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ นะเคลื่อน
โมคลอน พุทถอน ธาเลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย
คาถานี้ ใช้เสกน้ำมนต์อาบ ลูบไล้ตามร่างกาย ป้องกันการกระทำทั้งคุณผี
คุณคน คุณยาแฝด ฝังรูปฝังรอย ออกสิ้นทุกประการ
นับว่าเป็นยอดคาถาที่เกี่ยวกับการถอดการถอนโดยแท้ วิเศษนักอธิษฐานใช้เอาเถิด

คาถา คงกระพัน 
อิติปิโสภะคะวานะเพชรคงข้างซ้ายโมเพชรคงข้างขวา
ธาเพชรคงข้างหลังเพชรหุนเพชรหันเพชรผันเพชรสู้
เพชรอยู่อย่าไปไหนพุทธังหินทั้งสามพันก้อนตะบอง
ทั้งสามพันท่อนฟันกูบ่มิเข้าปืนนั้นเล่ายิงกูบ่มิออก
ปราบหมู่มนุษย์ทั้งสี่ทวีปรึกลือรึกลืออะนิอะนิมะ
หิละตังสะนะพุทธังอะสุนอะนิพุทธังคงเนื้อธัมมัง
คงหนังสังฆังคงกระดูกสังขะนุริมะธนาอะทนๆ
มะทานๆอะอึๆ
คาถา นี้เมื่อใช้จะอยู่ยงคงกระพัน ฟัน แทง ไม่เข้า 

 
ข้อมูลจาก bbznet.com

หากชอบบทความนี้ กดให้ค่ากาแฟที่นี่ครับ

ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ

--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------

รับทำเว็บไซต์ สอนทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์

สายด่วนโทร 061-583-7888

บทความแนะนำ