select random record

คือ การเลือกข้อมูลใน Database แบบสุ่มเรคคอร์ดนั่นเอง ลองนำไปใช้ดูนะครับ SELECT member_id,member_name FROM tbl_member ORDER BY NEWID() DESC --ทดสอบแล้วที่ sql server2005 นะครับ [...]


website multi language

ทำเว็บไซต์หลายภาษาง่ายนิดเดียว   โดยตัวอย่างนี้ผมจะสร้าง file ไว้ 2 file นะครับ   คือ a.php และ change_lang.php   a.php     THAI | ENG              print "SESSION : " . $_SESSION[&q [...]


Sort Array

การจัดเรียง Array นะครับ   Sort: Ascending <% MyArray=Array(25,14,20,45,25,4,1,31,22,7) max=ubound(MyArray) For i=0 to max     For j=i+1 to max        if MyArray(i)>MyArray(j) then         &n [...]


เตือนสติพระคุณแม่ 2

วันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้น ฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลง หลงลาภยศสรรเสริญเพลินทะนง วันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตาย ณ.มุมหนึ่งซึ่งเหงาน่าเศร้าแท้ หญิงแก่ ๆ นั่งหงอยและคอยหาย โอ้วันนี้ในวันนั้นอันตราย แม่คลอดสายโลหิตแทบปลิดชนม์ วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่ เจ็บท้องแท้เท่าไรก็ไม่บ่น กว่าอุ้มท้องกว่ [...]


การแก้ปัญหา Compatibility View ใน IE 9

  เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลใน IE 9    เมื่อเร็วนี้ เวบเพจ ที่ผมพัฒนา มีปัญหาในมุมมอง Compatibility View ใน IE 9   คือการเขียน Code ต้องอิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่น Css และ javascript ต่างๆแล้ว สิ่งที่ข้ามไปไม่ได้เลยคือการใส่ Meta-Tag ลงไปครับ โดยใส่ ระหว่ [...]


Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools    อีกเครื่องมือหนึ่งของคนทำเว็บไซต์   สำหรับคนที่เริ่มต้นทำเว็บใหม่ ๆ เครื่องมือนี้จำเป็นอย่างยิ่ง   เช่นใช้กำหนด bot ที่จะเข้ามาเก็บ url เว็บไซต์ การประกาศให้ Google รู้จัก sitemap ของเรา   สามารถดูได้ว่าเมื่อ Google เข้ามาเว็ [...]
TEXT SHADOW

การทำตัวอักษรในเว็บให้เป็นเงา   h1{  font-size:20px;  text-shadow: 0 1px 1px #FFFFFF; }     ตัวอย่างนี้เอาไปใช้กับ h1 นะครับ อาจเอาไปใช้กับส่วนอื่นๆ ได้ ลองดูนะครับ [...]


Array

มาดูการใช้งาน Array ใน JavaScript กันครับ   โดย Array จะเริ่มนับในตำแหน่งที่ 0   การประกาศ MyCharacter=new Array ("a","b","c","d","e","f");   การเรียกใช้งาน MyCharacter[0];   ผลลัพท์ ค่าที่ออกมาคื [...]mySQL DISTINCT AND ORDER BY

ปัญหานี้เกิดจาก เมื่อผมต้องการคนที่เขียน content 5 คนล่าสุดนะครับ โดยต้องการรหัส user และ รหัส content มานะครับ ซึ่ง ต้องไม่ซ้ำกันครับ   วันนี้มาดูคำสั่ง การ SELECT ข้อมูลกันนะครับ   SELECT DISTINCT(USER_ID),MAX(CONTENT_ID) FROM TBL_CONTENT GROUP BY USER_ID ORDER BY [...]


การทำ Cron Jobs

Cron Jobs คือการตั้งเวลาให้มีการ ทำการคำสั่งในช่วงเวลาที่เรากำหนด เช่น การตั้งค่าส่ง Email หรือ ทำการ คำนวนอย่างใดอย่างหนึ่งบนเว็บของเรานะครับ ส่วนมากจะนำมาใช้ในการ BackUp DB หรือ ส่ง จดหมายข่าวต่างๆ เป็นต้น การทำงานก็ควรจะตั้งไว้ตอนที่มีคนใช้น้อยๆ เช่น ตี 3 ตี 4 เป็นต้นนะครับ แต่ปัญหาที่ผมเจอ [...]


CHANGE IDENTITY COLUMN VALUES

SET IDENTITY_INSERT table_name ON  INSERT INTO table_name (uid,field_name) values (10,'xxx') SET IDENTITY_INSERT table_name OFF       วิธีนี้เป็นการเปลี่ยนหมายเลข PRIMARY KEYS ที่เป็น auto number นะครับ โดยเปลี่ยน primary key ใหม่ที่ต [...]


ทั้งหมด 250 รายการ