ASP.NET 2008 กับ CRYSTAL REPORT

การทำ Crystal Report บน asp.net(c#) ครับ คือ สามารถทำได้หลายวิธี ครับ แต่ที่จะนำเสนอวันนี้คือใช้ตัวกลางเป็น dataset เชื่อมต่อกับ ConnectionString ใน web.config ครับ มาลองดูกันครับ [...]


แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

ใช้เขียนบน Fomular นะครับ โดยเลือก Filed ข้อมูลการที่เก็บวันที่ กรณีที่เก็บเป็นตัวเลขนะครับ โดย Format ของตัวอย่างนี้คือ 25520420 คือ วันที่ 20 เมษายน 2552 ครับ StringVar MonthThai; StringVar NumMonth := Mid (Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),' [...]


ทั้งหมด 2 รายการ