แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

ใช้เขียนบน Fomular นะครับ

โดยเลือก Filed ข้อมูลการที่เก็บวันที่ กรณีที่เก็บเป็นตัวเลขนะครับ

โดย Format ของตัวอย่างนี้คือ 25520420 คือ วันที่ 20 เมษายน 2552 ครับ


StringVar MonthThai;
StringVar NumMonth := Mid (Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),5,2);
StringVar YearThai := left(Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),4);
StringVar DateThai := Right(Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),2);

if (NumMonth="01") Then
   DateThai & " มกราคม " & YearThai
else if (NumMonth="02") Then
    DateThai & " กุมภาพันธ์ " & YearThai
else if (NumMonth="03") Then
    DateThai & " มีนาคม  " & YearThai
else if (NumMonth="04") Then
    DateThai & " เมษายน " & YearThai
else if (NumMonth="05") Then
    DateThai & " พฤษภาคม " & YearThai
else if (NumMonth="06") Then
    DateThai & " มิถุนายน " & YearThai
else if (NumMonth="07") Then
    DateThai & " กรกฎาคม " & YearThai
else if (NumMonth="08") Then
    DateThai & " สิงหาคม " & YearThai
else if (NumMonth="09") Then
    DateThai & " กันยายน " & YearThai
else if (NumMonth="10") Then
    DateThai & " ตุลาคม " & YearThai
else if(NumMonth="11") Then
    DateThai & " พฤศจิกายน " & YearThai
else if (NumMonth="12") Then
    DateThai & " ธันวาคม " & YearThai

ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ
 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

explode data ใน PHP

explode data ใน PHP

การ explode คือ การแยกชุดข้อความมาเก็บไว้ใน Array คล้าย ๆ กับการทำงานของ split แต่ต่างกันตรงที่...

mysql update with replace

mysql update with replace

รูปแบบ update [table_name] set [field_name] = replace([field_name],'[string_to_find]',...

เรื่องราวของความสำเร็จ

เรื่องราวของความสำเร็จ

ตอนที่เขียนบทความนี้ เป็นเวลา ตี 5 กับอีก 25 นาที ผมคิดว่าเขียนบทความนี้ก็คง สว่างพอดี จะได้กล่าวสวั...

โปรเจคจบนักศึกษา

โปรเจคจบนักศึกษา

เทศการจ้างทำโปรเจค จบ มักจะมีอยู่ทุกๆ ปี ซึ่งสาขาอื่นๆ ผมไม่แน่ใจว่าขั้นตอนเป็นยังไง.? แต่ถ้าเป็น...

เครื่องมือการทำ SEO

เครื่องมือการทำ SEO

การปรับแต่งเว็บไซต์ ให้รองรับกับการค้นหา เครื่องมือในการทำ SEO มากกว่า 50 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธ...
หมวดหมู่บทความ