แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

ใช้เขียนบน Fomular นะครับ

โดยเลือก Filed ข้อมูลการที่เก็บวันที่ กรณีที่เก็บเป็นตัวเลขนะครับ

โดย Format ของตัวอย่างนี้คือ 25520420 คือ วันที่ 20 เมษายน 2552 ครับ


StringVar MonthThai;
StringVar NumMonth := Mid (Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),5,2);
StringVar YearThai := left(Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),4);
StringVar DateThai := Right(Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),2);

if (NumMonth="01") Then
   DateThai & " มกราคม " & YearThai
else if (NumMonth="02") Then
    DateThai & " กุมภาพันธ์ " & YearThai
else if (NumMonth="03") Then
    DateThai & " มีนาคม  " & YearThai
else if (NumMonth="04") Then
    DateThai & " เมษายน " & YearThai
else if (NumMonth="05") Then
    DateThai & " พฤษภาคม " & YearThai
else if (NumMonth="06") Then
    DateThai & " มิถุนายน " & YearThai
else if (NumMonth="07") Then
    DateThai & " กรกฎาคม " & YearThai
else if (NumMonth="08") Then
    DateThai & " สิงหาคม " & YearThai
else if (NumMonth="09") Then
    DateThai & " กันยายน " & YearThai
else if (NumMonth="10") Then
    DateThai & " ตุลาคม " & YearThai
else if(NumMonth="11") Then
    DateThai & " พฤศจิกายน " & YearThai
else if (NumMonth="12") Then
    DateThai & " ธันวาคม " & YearThai

ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ
 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

มีเว็บ แต่ไม่มีคนเข้า

มีเว็บ แต่ไม่มีคนเข้า

ปัญหาใหญ่ ของใครหลายๆ คน ด้วยปริมาณเว็บไซต์ในปัจจุบันที่มีมากมายมหาศาล เว็บของคุณอาจเป็นจุดเล็กๆ บนโ...

ทำเว็บ

ทำเว็บ

ไขปัญหา!! ทำเว็บราคาเท่าไหร่?? ทำไมทำเว็บแต่ละที่ ราคาไม่เท่ากัน.. ทำเว็บไซต์ต้องประกอบด้วย...

การทำ Cron Jobs

การทำ Cron Jobs

Cron Jobs คือการตั้งเวลาให้มีการ ทำการคำสั่งในช่วงเวลาที่เรากำหนด เช่น การตั้งค่าส่ง Email หรือ ทำกา...

PHP connect Wordpress mysql database

PHP connect Wordpress mysql database

PHP connect and query from Wordpress mysql database  ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยสำหรับหัว...
หมวดหมู่บทความ