Menu
แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

แปลงวันที่จาก Integer เป็นวันที่ภาษาไทย

ใช้เขียนบน Fomular นะครับ

โดยเลือก Filed ข้อมูลการที่เก็บวันที่ กรณีที่เก็บเป็นตัวเลขนะครับ

โดย Format ของตัวอย่างนี้คือ 25520420 คือ วันที่ 20 เมษายน 2552 ครับ


StringVar MonthThai;
StringVar NumMonth := Mid (Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),5,2);
StringVar YearThai := left(Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),4);
StringVar DateThai := Right(Replace(Replace (ToText ({DataTable1.SAMPLEDATE}),',','' ),'.00',''),2);

if (NumMonth="01") Then
   DateThai & " มกราคม " & YearThai
else if (NumMonth="02") Then
    DateThai & " กุมภาพันธ์ " & YearThai
else if (NumMonth="03") Then
    DateThai & " มีนาคม  " & YearThai
else if (NumMonth="04") Then
    DateThai & " เมษายน " & YearThai
else if (NumMonth="05") Then
    DateThai & " พฤษภาคม " & YearThai
else if (NumMonth="06") Then
    DateThai & " มิถุนายน " & YearThai
else if (NumMonth="07") Then
    DateThai & " กรกฎาคม " & YearThai
else if (NumMonth="08") Then
    DateThai & " สิงหาคม " & YearThai
else if (NumMonth="09") Then
    DateThai & " กันยายน " & YearThai
else if (NumMonth="10") Then
    DateThai & " ตุลาคม " & YearThai
else if(NumMonth="11") Then
    DateThai & " พฤศจิกายน " & YearThai
else if (NumMonth="12") Then
    DateThai & " ธันวาคม " & YearThai

ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ
 

หากชอบบทความนี้ กดให้ค่ากาแฟที่นี่ครับ

ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ

--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------

รับทำเว็บไซต์ สอนทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์

สายด่วนโทร 061-583-7888

บทความแนะนำ