FREE CAPTCHA THAI,CAPTCHA ไทย,CAPTCHA ภาษาไทย

การสร้างรหัสยืนยันอัตโนมัติ ภาษาไทย


// ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// + PROJECT NAME : CAPTCHA THAI
// + URL DESTINAMTION : https://www.siamfocus.com/freecode/captcha_thai/
// + CREATED BY : SiAMFOCUS.COM
// +CONTACT : ADMIN@SIAMFOCUS.COM
// + CREATED DATE : 12-01-2012
// + TECHNOLOGY : PHP,JAVASCRIPT
// +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SiAMFOCUS.COM แจก CAPTCHA ภาษาไทย ไปแปะเว็บกัน

CAPTCHA หรือ แคปช่า ย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart ความหมายคือ กลุ่มรหัสโค๊ด ที่ใช้ทดสอบความเป็นมนุษย์นั้นเอง..

หน้าที่หลักของ CAPTCHA คือ ป้องกันการโจมตีโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ bot ต่าง ๆ และที่สำคัญของ CATPCHA THAI นี้คือ เราจะเน้นกลุ่มคนที่เป็นคนไทยจริงๆ ^^

แต่ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับ เพราะสามารถกำหนดอักษรหรือตัวเลข ที่ต้องการให้แสดงได้


SAMPLE CAPTCHA THAIของฟรียังมีเสมอ อยู่ที่ตัวเธอว์ จะแบ่งหรือป่าาาา.