การสร้าง CURSOR บน SP

การสร้าง CURSOR บน SP

DECLARE @filed1 nvarchar(10)
DECLARE @field2 nvarchar(10)
DECLARE @MyCursor CURSOR

SET @MyCursor = CURSOR FAST_FORWARD FOR Select member_username,member_password From table_member

OPEN @MyCursor
FETCH NEXT FROM @MyCursor INTO @filed1,@field2

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        PRINT @filed1 + '|' +  @field2
        FETCH NEXT FROM @MyCursor INTO @filed1,@field2
    END

CLOSE @MyCursor
DEALLOCATE @MyCursor
GO

ลองนำไปประยุกต์ ใช้ดูครับ วิธีแบบนี้ ทำให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิืชทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

สร้าง Shortcode ใน WordPress

สร้าง Shortcode ใน WordPress

วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการสร้าง shortcode ใน WordPress กันครับ shortcode คืออะไร?? ทำไมต้องสร้า...

การติดตั้ง Xampp

การติดตั้ง Xampp

วันนี้ขอแนะนำตัวทำ Web Server จำลองบนเครื่องของเรานะครับ  ทำเพื่ออะไรครับ?? ทำเพื่อทดสอบ โปร...

PHP connect Wordpress mysql database

PHP connect Wordpress mysql database

PHP connect and query from Wordpress mysql database  ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยสำหรับหัว...

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

พอได้ยินคำว่า ออกแบบเว็บไซต์ หลายๆ คน อาจเข้าใจว่า ก็คือ การทำเว็บไซต์ ขึ้นมานี้แหล่ะ... แต่...
หมวดหมู่บทความ