การสร้าง CURSOR บน SP

การสร้าง CURSOR บน SP

DECLARE @filed1 nvarchar(10)
DECLARE @field2 nvarchar(10)
DECLARE @MyCursor CURSOR

SET @MyCursor = CURSOR FAST_FORWARD FOR Select member_username,member_password From table_member

OPEN @MyCursor
FETCH NEXT FROM @MyCursor INTO @filed1,@field2

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        PRINT @filed1 + '|' +  @field2
        FETCH NEXT FROM @MyCursor INTO @filed1,@field2
    END

CLOSE @MyCursor
DEALLOCATE @MyCursor
GO

ลองนำไปประยุกต์ ใช้ดูครับ วิธีแบบนี้ ทำให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิืชทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

php export to excel

php export to excel

วันนี้ เรามีโค๊ด แนะนำมาฝากครับ คือการ Export ข้อมูล บนเว็บไซต์ มาเป็น ไฟล์ Excel นั่นเอง ซึ่งผมใ...

ยุคทองของนักเขียน

ยุคทองของนักเขียน

นักเขียนในที่นี้ ของผม คือ Web Content นั่นเอง (รูปภาพ,วิดีโอ,บทความ) ในปัจจุบันที่โลกของอินเตอร์...

ทำเว็บ

ทำเว็บ

ไขปัญหา!! ทำเว็บราคาเท่าไหร่?? ทำไมทำเว็บแต่ละที่ ราคาไม่เท่ากัน.. ทำเว็บไซต์ต้องประกอบด้วย...

เตือนสติพระคุณแม่ 1

เตือนสติพระคุณแม่ 1

อันพระคุณอื่นใดที่ในหล้า จะเทียบคุณมารดาหามิได้ จากก้นเหวถึงสุดฟ้าสุรารัย ยังต่ำใต้พระคุณแม่สุดแลมอ...
หมวดหมู่บทความ