การสร้าง SP แบบดีดี

การสร้าง SP แบบดีดี

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_name]
    @pidx int
AS
Begin
SET NOCOUNT ON

        Declare @strError int
        Set @strError = 0
       
        -- Stored Parameter -> Various
        DECLARE @idx  int
        SET @idx = @pidx

        SELECT     field1,field2
        FROM    dbo.table_name
        WHERE    field1=@idx 

        Set @strError = @@Error    

        -- จัดการกับ Error

SET NOCOUNT OFF
End


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------