สร้างข้อความบนรูปภาพ

สร้างข้อความบนรูปภาพ

คือเทคนิคการ เขียนข้อความไว้บนรูปภาพนะครับ

ที่เห้นใช้กันบ่อยคือการสร้างลายน้ำให้กับรูปภาพครับ

แต่ตัวอย่างนี้ผมเอามาประยุกต์ใช้ในการ Random ตัวอักษร เพื่อสร้างรหัส นะครับ

ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ    $font = 'Arundinab.ttf'; //font
    $font_size = 20; //font size
    $string = "SiamFocus"; // String
   
    $im = imagecreatefromjpeg("bg_code.jpg"); // Create TempImage from Path image
    $color = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0); // font color
    $pxX = ((imagesx($im))/2)-50; //position X
    $pxY = 25; //Position Y

    imagettftext($im, $font_size, 0, $pxX, $pxY, $color, $font, $string); //Execute Text
    $file_path = "test.jpg"; //New Path Image
    imagejpeg($im,$file_path); // New Image
    imagedestroy($im); //Destroy Temp Image
?>

" alt="test" width="120" height="30" />


หรือ ไป Download ตัวอย่างได้ที่ Labs Siamfocus ครับ


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

สิ่งที่ Web Master ต้องมี

สิ่งที่ Web Master ต้องมี

พูดเรื่อง สิ่งที่ผมทำมาตลอด ก็คือการดูแล รักษาเว็บไซต์ของเรา ให้เติบโตไปในทิศทางที่ได้วางไว้  ...

โดเมนกับโฮสติ้ง

โดเมนกับโฮสติ้ง

วันนี้ ผมจะมาเล่าเรื่องโดเมนกับโฮสติ้งให้ฟังครับ หลักการและเหตุผลคือ เมื่อเราจะทำเว็บไซต์หรือต้อง...

ยุคทองของนักเขียน

ยุคทองของนักเขียน

นักเขียนในที่นี้ ของผม คือ Web Content นั่นเอง (รูปภาพ,วิดีโอ,บทความ) ในปัจจุบันที่โลกของอินเตอร์...
หมวดหมู่บทความ