MySQLi OOP CONNECTION

MySQLi OOP CONNECTION

ถึงเวลาแล้ว เมื่อโลกเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนจาก MySQL เป็น MySQLi กันครับ

 class connectDB{
		private $host = "localhost";
		private $user = "db_username";
		private $pass = "db_password";	
		private $db = "db_name";  
		public $mysqli;

		public function __construct() {
				$this->db_connect();
		}
		
		private function db_connect(){
				$this->mysqli = new mysqli($this->host, $this->user, $this->pass, $this->db);
						if (mysqli_connect_errno()){
								$message  = 'DB CONNECT ERROR : ' . mysqli_connect_errno();
								die($message);
						}
				mysqli_set_charset($this->mysqli,"utf8");
				return $this->mysqli;
		}
		
		public function return_sql($sql){
				$result = $this->mysqli->query($sql);
						if ($result){
								$arrData   = array();
								while ($rows = mysqli_fetch_array($result)) {$arrData[] = $rows;}
						}else{ 
								$message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . $sql . " ไม่ถูกต้อง";
								die($message);
						} 
				return $arrData;
				mysqli_close($this->mysqli);
		}
		
		
		public function record_count($sql){
				$result = $this->mysqli->query($sql);
				$num_rows = mysqli_num_rows($result);
				return $num_rows;
				mysqli_close($this->mysqli);
		}
		
		
		public function exe($sql){
				$result = $this->mysqli->query($sql);
				if (!$result) {
						$message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . $sql . " ไม่ถูกต้อง";
						die($message);
				}
				mysqli_close($this->mysqli);
		}
}
การเรียกใช้งาน


$conn = new connectDB;
$sSql = "INSERT table_po (po_name) VALUES ('รับทำเว็บ')";
$conn->exe($sSql);

$conn = new connectDB;
$sSql = "UPDATE table_po SET po_name = 'สยามโฟกัส' WHERE po_id=2";
$conn->exe($sSql);

$conn = new connectDB;
$sSql = "DELETE FROM table_po WHERE po_id=3";
$conn->exe($sSql);

$conn = new connectDB;
$sSql = "SELECT * FROM table_po";
$arrData = $conn->return_sql($sSql);
$recCount = $conn->record_count($sSql);
if($recCount>0){
	for ($sLoop=0;$sLoop<$recCount;$sLoop++){
		print $arrData[$sLoop][0] . "-" .  $arrData[$sLoop][1] . "
";
	}
}


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

php shortcode in wordpress

php shortcode in wordpress

Wordpress วันนี้ มีโจทย์ มาให้แก้อีกแล้วครับ คือแสดงข้อมูล หลังจาก Login เข้ามาแล้ว โดยต้องแสดง...

การทำ Online Marketing ด้วยตนเอง

การทำ Online Marketing ด้วยตนเอง

พอดีได้มีโอกาสไปร่วมอบรม Online Marketing ครับ ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบันนะครับ ผมเลยได้สรุปเป็...

เรื่องราวของความสำเร็จ

เรื่องราวของความสำเร็จ

ตอนที่เขียนบทความนี้ เป็นเวลา ตี 5 กับอีก 25 นาที ผมคิดว่าเขียนบทความนี้ก็คง สว่างพอดี จะได้กล่าวสวั...

คุยกับเว็บมาสเตอร์

คุยกับเว็บมาสเตอร์

สวัสดีครับ  ผมได้สร้าง Section นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการเล่าเรื่อง หรือ บ่นๆ อาจมี สาระบ้าง ไม่...
หมวดหมู่บทความ