php connect mssql server

php connect mssql server

ทดสอบการทำงานของ php ในการเชื่อมต่อกับ MsSQL นะครับ

โดยหัวข้อนี้แสดงการเชื่อมต่อผ่าน ODBC ซึ่งผมทดสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้

เพื่อน ๆ มีข้อแนะนำหรือเทคนิคเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้นะครับ$servername = "MYSERVER"; //​ชื่อ​ server
$databasename = "MYDB"; //​ชื่อ​ database ​บน​ MsSQL
$user = "MYUSER"; //​username ​ที่​จะ​ connect database
$pass = "MYPASS"; //​password ​ที่​จะ​ connect ​ไปที่​ database
$connection_string ="DRIVER={SQL Server};SERVER=$servername;DATABASE=$databasename;AutoTranslate=no"; //​connect แบบ ODBC
$cid = odbc_connect($connection_string,$user, $pass) or die ("​เชื่อม​ต่อ server ไม่​ได้​");
$query = utf8_decode($query);
$query = "SELECT * FROM table1 ORDER BY field1 ASC";
$charset = "set names utf8";
mssql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
if (@!$result = odbc_exec($cid, $query)){exit("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");}
$i = 0;
$arrData   = array();

while($row = odbc_fetch_array($result)){
    $i++;
     $field1 = $row["field1"];
    print $i . "|" . $field1 ."
";
}

?>


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

กินให้ดี มีชัย

กินให้ดี มีชัย

เป็นคำถามที่หลายๆ คนต้องการทราบว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ เ...

สร้างเว็บร้านอาหาร

สร้างเว็บร้านอาหาร

ร้านอาหารเป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับ ที่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอเมนูอาหารต่างๆ บรรยา...

การทำ Online Marketing ด้วยตนเอง

การทำ Online Marketing ด้วยตนเอง

พอดีได้มีโอกาสไปร่วมอบรม Online Marketing ครับ ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบันนะครับ ผมเลยได้สรุปเป็...

ช่วงเวลาแห่งความสุข

ช่วงเวลาแห่งความสุข

บทความดีมากนะ เราจะทุกข์น้อยลงมากเมื่อเรารู้จักคำว่าพอเพียง เราจะมีชีวิตที่มีความสุขเมื่อเรามีพอเพีย...

พุธห้ามตัด

พุธห้ามตัด

มหาศิริมงคล ตัดผมใหม่  ตัดผม วันอาทิตย์ เป็นวันดี จะมีอายุยืนยาว  ตัดผม วันจันทร์ เป...
หมวดหมู่บทความ