php connect mssql server

php connect mssql server

ทดสอบการทำงานของ php ในการเชื่อมต่อกับ MsSQL นะครับ

โดยหัวข้อนี้แสดงการเชื่อมต่อผ่าน ODBC ซึ่งผมทดสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้

เพื่อน ๆ มีข้อแนะนำหรือเทคนิคเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้นะครับ$servername = "MYSERVER"; //​ชื่อ​ server
$databasename = "MYDB"; //​ชื่อ​ database ​บน​ MsSQL
$user = "MYUSER"; //​username ​ที่​จะ​ connect database
$pass = "MYPASS"; //​password ​ที่​จะ​ connect ​ไปที่​ database
$connection_string ="DRIVER={SQL Server};SERVER=$servername;DATABASE=$databasename;AutoTranslate=no"; //​connect แบบ ODBC
$cid = odbc_connect($connection_string,$user, $pass) or die ("​เชื่อม​ต่อ server ไม่​ได้​");
$query = utf8_decode($query);
$query = "SELECT * FROM table1 ORDER BY field1 ASC";
$charset = "set names utf8";
mssql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
if (@!$result = odbc_exec($cid, $query)){exit("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");}
$i = 0;
$arrData   = array();

while($row = odbc_fetch_array($result)){
    $i++;
     $field1 = $row["field1"];
    print $i . "|" . $field1 ."
";
}

?>


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

อันตรายจากบุหรี่

อันตรายจากบุหรี่

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องม...

สวดมนต์ออนไลน์ อิติปิโส

สวดมนต์ออนไลน์ อิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโส ทีมงานจัดทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการสวดมนต์ตามอายุ หรืออยากสวดตามที่ต้องการนะค...

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

หลังจากที่คุณติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปจะพบหน้า DashBoard หรือ หน้าควบคุม ซึ่งสรุปภ...

เตือนสติพระคุณแม่ 2

เตือนสติพระคุณแม่ 2

วันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้น ฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลง หลงลาภยศสรรเสริญเพลินทะนง วันเกิดส่งชีพสั้นเร่ง...
หมวดหมู่บทความ