PHP Connect to MySQL

PHP Connect to MySQL

สวัสดีครับ ชาว Dev วันนี้ผมเอา Class Connection มาฝากครับ ซึ่งตัวนี้ผมทำเก็บไว้ใช้ประจำครับ 

สามารถนำไปทำ include file ไปใช้ได้เลยครับ และมีการเรียกใช้ค่อนข้างสั้น นำไปใช้ได้กับทุกๆ งานครับ

<?

class connectDB
{
        private $_host = "##YOUR_SERVER_NAME##";
        private $_user = "##YOUR_DATABASE_USER##";
        private $_pass = "##YOUR_DATABASE_PASSWORD##";
        private $_db   = "##YOUR_DATABASE_NAME##";

        private function openDB()
        {
                $charset = "set names utf8";
                $link = mysql_pconnect($this->_host, $this->_user, $this->_pass);
                if (!$link) {
                die('Could not connect to the server: ' . mysql_error());
                }

                $db_selected = mysql_select_db($this->_db, $link);
                if (!$db_selected) {
                        die ('Could not connect to the database"' . $this->_db ." get error: " . mysql_error());
                }
                
                mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
                
        }

        private function closeDB()
        {
                mysql_close($link);
        }
        
        public function return_sql($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                if ($result){
                        $arrData   = array();
                        while ($rows = mysql_fetch_array($result)) {$arrData[] = $rows;}
                }else{ 
                        $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                       // $message .= 'Whole query: ' . $query;
                       $message = mysql_error();
                        die($message);
                } 
                //return the result to a function that will build the right table.
                return $arrData;

              self::closeDB();
        }

        public function record_count($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                return $num_rows;
                 self::closeDB();
        }

     public function exe($sql)
        {
               self::openDB();
               $result = mysql_query($sql);
                if (!$result) {
                       $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                        die($message);
                }
        }
        
}

?>

 


มาดูคำสั่งในการใช้งานครับ คำสั่งเกี่ยวกับการ Excecute นะครับ ได้แก่
INSERT ,UPDATE ,DELETE

$sSql = "DELETE FROM TABLE_NAME";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "INSERT INTO TABLE_NAME (FILED1,FILED2) VALUES('VALUE1','VALUE2')";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "UPDATE TABLE_NAME SET FILED1 = 'VALUE1'"; 
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);

?> 

 

ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการ SELECT ข้อมูล และนับจำนวนของ Reccord จะใช้ คำสั่งแบบนี้ครับ

$sSql = "SELECT FILED1,FILED2 FROM TABLE_NAME ";
$conn = new connectDB;
$arrData = $conn->return_sql($sSql);
$recCount = $conn->record_count($sSql);

if($recCount>0){
    for($iLoop=0;$iLoop<$recCount;$iLoop++){
        echo $arrData[$iLoop][0] . " " . $arrData[$iLoop][1];
        echo "
";
    }
}

?>

ลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับ

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

SiAMFOCUS PRESENT 2017

SiAMFOCUS PRESENT 2017

ฝากผลงานด้วยนะครับ มีงานให้รับใช้ ออกมาดัก กวักมือเรียกได้เลยครับ  Download ไป Print ได้เลยค...

ทําเว็บขายของ

ทําเว็บขายของ

ทําเว็บขายของ ในยุคที่ผมเริ่มทำเว็บไซต์ใหม่ๆ ถ้าพูดถึง ทําเว็บขายของ จะหมายถึงการทำเว็บที่...

สิ่งที่ Web Master ต้องมี

สิ่งที่ Web Master ต้องมี

พูดเรื่อง สิ่งที่ผมทำมาตลอด ก็คือการดูแล รักษาเว็บไซต์ของเรา ให้เติบโตไปในทิศทางที่ได้วางไว้  ...

คำขอขมา

คำขอขมา

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ (นะโม 3 จบ)   “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถ...

สวดมนต์ออนไลน์ อิติปิโส

สวดมนต์ออนไลน์ อิติปิโส

บทสวดมนต์ อิติปิโส ทีมงานจัดทำขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการสวดมนต์ตามอายุ หรืออยากสวดตามที่ต้องการนะค...
หมวดหมู่บทความ