PHP Connect to MySQL

PHP Connect to MySQL

สวัสดีครับ ชาว Dev วันนี้ผมเอา Class Connection มาฝากครับ ซึ่งตัวนี้ผมทำเก็บไว้ใช้ประจำครับ 

สามารถนำไปทำ include file ไปใช้ได้เลยครับ และมีการเรียกใช้ค่อนข้างสั้น นำไปใช้ได้กับทุกๆ งานครับ

<?

class connectDB
{
        private $_host = "##YOUR_SERVER_NAME##";
        private $_user = "##YOUR_DATABASE_USER##";
        private $_pass = "##YOUR_DATABASE_PASSWORD##";
        private $_db   = "##YOUR_DATABASE_NAME##";

        private function openDB()
        {
                $charset = "set names utf8";
                $link = mysql_pconnect($this->_host, $this->_user, $this->_pass);
                if (!$link) {
                die('Could not connect to the server: ' . mysql_error());
                }

                $db_selected = mysql_select_db($this->_db, $link);
                if (!$db_selected) {
                        die ('Could not connect to the database"' . $this->_db ." get error: " . mysql_error());
                }
                
                mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
                
        }

        private function closeDB()
        {
                mysql_close($link);
        }
        
        public function return_sql($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                if ($result){
                        $arrData   = array();
                        while ($rows = mysql_fetch_array($result)) {$arrData[] = $rows;}
                }else{ 
                        $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                       // $message .= 'Whole query: ' . $query;
                       $message = mysql_error();
                        die($message);
                } 
                //return the result to a function that will build the right table.
                return $arrData;

              self::closeDB();
        }

        public function record_count($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                return $num_rows;
                 self::closeDB();
        }

     public function exe($sql)
        {
               self::openDB();
               $result = mysql_query($sql);
                if (!$result) {
                       $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                        die($message);
                }
        }
        
}

?>

 


มาดูคำสั่งในการใช้งานครับ คำสั่งเกี่ยวกับการ Excecute นะครับ ได้แก่
INSERT ,UPDATE ,DELETE

$sSql = "DELETE FROM TABLE_NAME";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "INSERT INTO TABLE_NAME (FILED1,FILED2) VALUES('VALUE1','VALUE2')";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "UPDATE TABLE_NAME SET FILED1 = 'VALUE1'"; 
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);

?> 

 

ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการ SELECT ข้อมูล และนับจำนวนของ Reccord จะใช้ คำสั่งแบบนี้ครับ

$sSql = "SELECT FILED1,FILED2 FROM TABLE_NAME ";
$conn = new connectDB;
$arrData = $conn->return_sql($sSql);
$recCount = $conn->record_count($sSql);

if($recCount>0){
    for($iLoop=0;$iLoop<$recCount;$iLoop++){
        echo $arrData[$iLoop][0] . " " . $arrData[$iLoop][1];
        echo "
";
    }
}

?>

ลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับ

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

อานิสงส์ทำบุญ

อานิสงส์ทำบุญ

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์ 1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลา...

การแปลง URL ให้สั้นลง

การแปลง URL ให้สั้นลง

บทความนี้มาดูวิธีการเปลี่ยน URL ของเว็บไซต์ให้สั้นลง เนื่องจากบางที URL ของเราเป็นภาษาไทย ทำให้เวลาก...

Man-Day กับ การทำเว็บไซต์

Man-Day กับ การทำเว็บไซต์

ย่อๆ สรุปก่อน Man-Day คือ ค่าจ้างรายวันต่อคน เช่นทำงาน 1 วันจะต้องคิดเท่าไหร่ ย่อยลงมาก็จะ...

SEO คืออะไร

SEO คืออะไร

SEO คืออะไร??? ใครรู้บ้าง??? หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า SEO มาบ้าง ซึ่งคำว่า SEO นั้นย่อมาจากคำว่า Sea...

php shortcode in wordpress

php shortcode in wordpress

Wordpress วันนี้ มีโจทย์ มาให้แก้อีกแล้วครับ คือแสดงข้อมูล หลังจาก Login เข้ามาแล้ว โดยต้องแสดง...
หมวดหมู่บทความ