Menu
PHP Connect to MySQL

PHP Connect to MySQL

 คนทำเว็บ  2016-01-28 12:47:08  3,391

PHP Connect to MySQL

สวัสดีครับ ชาว Dev วันนี้ผมเอา Class Connection มาฝากครับ ซึ่งตัวนี้ผมทำเก็บไว้ใช้ประจำครับ 

สามารถนำไปทำ include file ไปใช้ได้เลยครับ และมีการเรียกใช้ค่อนข้างสั้น นำไปใช้ได้กับทุกๆ งานครับ

<?

class connectDB
{
        private $_host = "##YOUR_SERVER_NAME##";
        private $_user = "##YOUR_DATABASE_USER##";
        private $_pass = "##YOUR_DATABASE_PASSWORD##";
        private $_db   = "##YOUR_DATABASE_NAME##";

        private function openDB()
        {
                $charset = "set names utf8";
                $link = mysql_pconnect($this->_host, $this->_user, $this->_pass);
                if (!$link) {
                die('Could not connect to the server: ' . mysql_error());
                }

                $db_selected = mysql_select_db($this->_db, $link);
                if (!$db_selected) {
                        die ('Could not connect to the database"' . $this->_db ." get error: " . mysql_error());
                }
                
                mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
                
        }

        private function closeDB()
        {
                mysql_close($link);
        }
        
        public function return_sql($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                if ($result){
                        $arrData   = array();
                        while ($rows = mysql_fetch_array($result)) {$arrData[] = $rows;}
                }else{ 
                        $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                       // $message .= 'Whole query: ' . $query;
                       $message = mysql_error();
                        die($message);
                } 
                //return the result to a function that will build the right table.
                return $arrData;

              self::closeDB();
        }

        public function record_count($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                return $num_rows;
                 self::closeDB();
        }

     public function exe($sql)
        {
               self::openDB();
               $result = mysql_query($sql);
                if (!$result) {
                       $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                        die($message);
                }
        }
        
}

?>

 


มาดูคำสั่งในการใช้งานครับ คำสั่งเกี่ยวกับการ Excecute นะครับ ได้แก่
INSERT ,UPDATE ,DELETE

$sSql = "DELETE FROM TABLE_NAME";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "INSERT INTO TABLE_NAME (FILED1,FILED2) VALUES('VALUE1','VALUE2')";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "UPDATE TABLE_NAME SET FILED1 = 'VALUE1'"; 
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);

?> 

 

ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการ SELECT ข้อมูล และนับจำนวนของ Reccord จะใช้ คำสั่งแบบนี้ครับ

$sSql = "SELECT FILED1,FILED2 FROM TABLE_NAME ";
$conn = new connectDB;
$arrData = $conn->return_sql($sSql);
$recCount = $conn->record_count($sSql);

if($recCount>0){
    for($iLoop=0;$iLoop<$recCount;$iLoop++){
        echo $arrData[$iLoop][0] . " " . $arrData[$iLoop][1];
        echo "
";
    }
}

?>

ลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับ

 

หากชอบบทความนี้ กดให้ค่ากาแฟที่นี่ครับ Support Me on Ko-fi

ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ

--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------

รับทำเว็บไซต์ สอนทำเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์

สายด่วนโทร 061-583-7888

บทความแนะนำ