PHP Connect to MySQL

PHP Connect to MySQL

สวัสดีครับ ชาว Dev วันนี้ผมเอา Class Connection มาฝากครับ ซึ่งตัวนี้ผมทำเก็บไว้ใช้ประจำครับ 

สามารถนำไปทำ include file ไปใช้ได้เลยครับ และมีการเรียกใช้ค่อนข้างสั้น นำไปใช้ได้กับทุกๆ งานครับ

<?

class connectDB
{
        private $_host = "##YOUR_SERVER_NAME##";
        private $_user = "##YOUR_DATABASE_USER##";
        private $_pass = "##YOUR_DATABASE_PASSWORD##";
        private $_db   = "##YOUR_DATABASE_NAME##";

        private function openDB()
        {
                $charset = "set names utf8";
                $link = mysql_pconnect($this->_host, $this->_user, $this->_pass);
                if (!$link) {
                die('Could not connect to the server: ' . mysql_error());
                }

                $db_selected = mysql_select_db($this->_db, $link);
                if (!$db_selected) {
                        die ('Could not connect to the database"' . $this->_db ." get error: " . mysql_error());
                }
                
                mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
                
        }

        private function closeDB()
        {
                mysql_close($link);
        }
        
        public function return_sql($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                if ($result){
                        $arrData   = array();
                        while ($rows = mysql_fetch_array($result)) {$arrData[] = $rows;}
                }else{ 
                        $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                       // $message .= 'Whole query: ' . $query;
                       $message = mysql_error();
                        die($message);
                } 
                //return the result to a function that will build the right table.
                return $arrData;

              self::closeDB();
        }

        public function record_count($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                return $num_rows;
                 self::closeDB();
        }

     public function exe($sql)
        {
               self::openDB();
               $result = mysql_query($sql);
                if (!$result) {
                       $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                        die($message);
                }
        }
        
}

?>

 


มาดูคำสั่งในการใช้งานครับ คำสั่งเกี่ยวกับการ Excecute นะครับ ได้แก่
INSERT ,UPDATE ,DELETE

$sSql = "DELETE FROM TABLE_NAME";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "INSERT INTO TABLE_NAME (FILED1,FILED2) VALUES('VALUE1','VALUE2')";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "UPDATE TABLE_NAME SET FILED1 = 'VALUE1'"; 
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);

?> 

 

ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการ SELECT ข้อมูล และนับจำนวนของ Reccord จะใช้ คำสั่งแบบนี้ครับ

$sSql = "SELECT FILED1,FILED2 FROM TABLE_NAME ";
$conn = new connectDB;
$arrData = $conn->return_sql($sSql);
$recCount = $conn->record_count($sSql);

if($recCount>0){
    for($iLoop=0;$iLoop<$recCount;$iLoop++){
        echo $arrData[$iLoop][0] . " " . $arrData[$iLoop][1];
        echo "
";
    }
}

?>

ลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับ

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

การทำ Online Marketing ด้วยตนเอง

การทำ Online Marketing ด้วยตนเอง

พอดีได้มีโอกาสไปร่วมอบรม Online Marketing ครับ ซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบันนะครับ ผมเลยได้สรุปเป็...

CSS HR STYLE

CSS HR STYLE

การนำ css มากำกับ hr นะครับ เพื่อให้ดูบางลง   โดยปกติ hr ดั้งเดิมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ...
หมวดหมู่บทความ