PHP Connect to MySQL

PHP Connect to MySQL

สวัสดีครับ ชาว Dev วันนี้ผมเอา Class Connection มาฝากครับ ซึ่งตัวนี้ผมทำเก็บไว้ใช้ประจำครับ 

สามารถนำไปทำ include file ไปใช้ได้เลยครับ และมีการเรียกใช้ค่อนข้างสั้น นำไปใช้ได้กับทุกๆ งานครับ

<?

class connectDB
{
        private $_host = "##YOUR_SERVER_NAME##";
        private $_user = "##YOUR_DATABASE_USER##";
        private $_pass = "##YOUR_DATABASE_PASSWORD##";
        private $_db   = "##YOUR_DATABASE_NAME##";

        private function openDB()
        {
                $charset = "set names utf8";
                $link = mysql_pconnect($this->_host, $this->_user, $this->_pass);
                if (!$link) {
                die('Could not connect to the server: ' . mysql_error());
                }

                $db_selected = mysql_select_db($this->_db, $link);
                if (!$db_selected) {
                        die ('Could not connect to the database"' . $this->_db ." get error: " . mysql_error());
                }
                
                mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
                
        }

        private function closeDB()
        {
                mysql_close($link);
        }
        
        public function return_sql($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                if ($result){
                        $arrData   = array();
                        while ($rows = mysql_fetch_array($result)) {$arrData[] = $rows;}
                }else{ 
                        $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                       // $message .= 'Whole query: ' . $query;
                       $message = mysql_error();
                        die($message);
                } 
                //return the result to a function that will build the right table.
                return $arrData;

              self::closeDB();
        }

        public function record_count($sql)
        {
                self::openDB();
                $result = mysql_query($sql);
                $num_rows = mysql_num_rows($result);
                return $num_rows;
                 self::closeDB();
        }

     public function exe($sql)
        {
               self::openDB();
               $result = mysql_query($sql);
                if (!$result) {
                       $message  = 'ชุดคำสั่งของ : ' . mysql_error() . " ไม่ถูกต้อง
";
                        die($message);
                }
        }
        
}

?>

 


มาดูคำสั่งในการใช้งานครับ คำสั่งเกี่ยวกับการ Excecute นะครับ ได้แก่
INSERT ,UPDATE ,DELETE

$sSql = "DELETE FROM TABLE_NAME";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "INSERT INTO TABLE_NAME (FILED1,FILED2) VALUES('VALUE1','VALUE2')";
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);
 

$sSql = "UPDATE TABLE_NAME SET FILED1 = 'VALUE1'"; 
$conn = new connectDB;
$conn->exe($sSql);

?> 

 

ส่วนคำสั่งที่ใช้ในการ SELECT ข้อมูล และนับจำนวนของ Reccord จะใช้ คำสั่งแบบนี้ครับ

$sSql = "SELECT FILED1,FILED2 FROM TABLE_NAME ";
$conn = new connectDB;
$arrData = $conn->return_sql($sSql);
$recCount = $conn->record_count($sSql);

if($recCount>0){
    for($iLoop=0;$iLoop<$recCount;$iLoop++){
        echo $arrData[$iLoop][0] . " " . $arrData[$iLoop][1];
        echo "
";
    }
}

?>

ลองเอาไปประยุกใช้ดูนะครับ

 


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------
บทความ แนะนำ

สร้าง Shortcode ใน WordPress

สร้าง Shortcode ใน WordPress

วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการสร้าง shortcode ใน WordPress กันครับ shortcode คืออะไร?? ทำไมต้องสร้า...

พุธห้ามตัด

พุธห้ามตัด

มหาศิริมงคล ตัดผมใหม่  ตัดผม วันอาทิตย์ เป็นวันดี จะมีอายุยืนยาว  ตัดผม วันจันทร์ เป...

เหยือกเต็มหรือยัง.

เหยือกเต็มหรือยัง.

ชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาปรัชญาให้กับนักศึกษาปริ...

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

หลังจากที่คุณติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปจะพบหน้า DashBoard หรือ หน้าควบคุม ซึ่งสรุปภ...

ช่วงเวลาแห่งความสุข

ช่วงเวลาแห่งความสุข

บทความดีมากนะ เราจะทุกข์น้อยลงมากเมื่อเรารู้จักคำว่าพอเพียง เราจะมีชีวิตที่มีความสุขเมื่อเรามีพอเพีย...

สร้าง backlink ฟรี

สร้าง backlink ฟรี

วันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ ที่สามารถนำเว็บของเราไปสร้าง Backlink (ลิ้งที่ย้อนกลับมาหาเว็บเรา) แบบที่ส...
หมวดหมู่บทความ