สร้าง odbc_connect อัตโนมัติ

สร้าง odbc_connect อัตโนมัติ

Private Sub RegisterDataSource()
Dim en As rdoEnvironment
Dim cnTest As rdoConnection
Dim strAttribs As String
' Build keywords string.
strAttribs = "Description=" _
      & "SQL Server on server SEQUEL" _
   & Chr$(13) & "OemToAnsi=No" _
   & Chr$(13) & "SERVER=SEQUEL" _
   & Chr$(13) & "Network=DBNMPNTW" _
   & Chr$(13) & "Database=WorkDB" _
   & Chr$(13) & "Address=SEQUELPIPESQLQUERY"

' Create new registered DSN.
rdoEngine.rdoRegisterDataSource "Example", _
      "SQL Server", True, strAttribs
' Open the database.
Set en = rdoEngine.rdoEnvironments(0)
Set cnTest = en.OpenConnection( _
   dsname:="Example", _
   Prompt:=rdDriverNoPrompt, _
   Connect:="UID=;PWD=;")
End Sub


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

วิธีสังเกตมะเร็ง 14 ชนิด

วิธีสังเกตมะเร็ง 14 ชนิด

วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิด ต่างๆ อาการของ การเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 1. ม...

คำขอขมา

คำขอขมา

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ (นะโม 3 จบ)   “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถ...

พ่อรวยสอนลูก

พ่อรวยสอนลูก

แว๊บแรกที่ผมเห็นหนังสือเล่มนี้บอกเลยตามตรง ว่าผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ก็คงเป็น หนังสือ สดุดี สรรเสร...

mySQL DISTINCT AND ORDER BY

mySQL DISTINCT AND ORDER BY

ปัญหานี้เกิดจาก เมื่อผมต้องการคนที่เขียน content 5 คนล่าสุดนะครับ โดยต้องการรหัส user และ รหัส co...
หมวดหมู่บทความ