สร้าง odbc_connect อัตโนมัติ

สร้าง odbc_connect อัตโนมัติ

Private Sub RegisterDataSource()
Dim en As rdoEnvironment
Dim cnTest As rdoConnection
Dim strAttribs As String
' Build keywords string.
strAttribs = "Description=" _
      & "SQL Server on server SEQUEL" _
   & Chr$(13) & "OemToAnsi=No" _
   & Chr$(13) & "SERVER=SEQUEL" _
   & Chr$(13) & "Network=DBNMPNTW" _
   & Chr$(13) & "Database=WorkDB" _
   & Chr$(13) & "Address=SEQUELPIPESQLQUERY"

' Create new registered DSN.
rdoEngine.rdoRegisterDataSource "Example", _
      "SQL Server", True, strAttribs
' Open the database.
Set en = rdoEngine.rdoEnvironments(0)
Set cnTest = en.OpenConnection( _
   dsname:="Example", _
   Prompt:=rdDriverNoPrompt, _
   Connect:="UID=;PWD=;")
End Sub


ฝากติดตามผลงานด้านล่างด้วยครับ
--------------------------
► Website : https://www.siamfocus.com/
► LINE@ : https://line.me/ti/p/@siamfocus.com
► Facebook : https://www.facebook.com/fanpage.siamfocus
► Twitter : https://twitter.com/siamfocus
► Google+ : https://plus.google.com/+TAAMSiAMFOCUS
► Instagram : https://www.instagram.com/iamtaam
--------------------------


บทความ แนะนำ

การทำ Cron Jobs

การทำ Cron Jobs

Cron Jobs คือการตั้งเวลาให้มีการ ทำการคำสั่งในช่วงเวลาที่เรากำหนด เช่น การตั้งค่าส่ง Email หรือ ทำกา...

ASP.NET 2008 กับ CRYSTAL REPORT

ASP.NET 2008 กับ CRYSTAL REPORT

การทำ Crystal Report บน asp.net(c#) ครับ คือ สามารถทำได้หลายวิธี ครับ แต่ที่จะนำเสนอวันนี้คือใช...

เครื่องมือการทำ SEO

เครื่องมือการทำ SEO

การปรับแต่งเว็บไซต์ ให้รองรับกับการค้นหา เครื่องมือในการทำ SEO มากกว่า 50 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธ...

CSS HR STYLE

CSS HR STYLE

การนำ css มากำกับ hr นะครับ เพื่อให้ดูบางลง   โดยปกติ hr ดั้งเดิมจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ...
หมวดหมู่บทความ