Menu

รับเขียนโปรแกรม

รับออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม เพื่อจัดการข้อมูลสำคัญของคุณ

รับเขียนโปรแกรม WEB-BASED

รับเขียนโปรแกรม, รับพัฒนาโปรแกรม, โปรแกรมระบบ,โปรแกรม Intranet,โปรแกรมบน INTERNET, โปรแกรมในวง LAN

ภาษาหลักที่ใช้ PHP ฐานข้อมูลที่ใช้ MYSQL, MSSQL
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจัดการรถบรรทุก โปรแกรมออกใบโมทนาบุญ โปรแกรมจัดการรายชื่อกลุ่มสมาชิก โปรแกรมเบิกถอน โปรแกรมจัดการอสังหา โปรแกรมสต๊อกสินค้า เป็นต้น

รับเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม แบบ WEB-BASED APPLICATION พัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า เน้นระบบขนาดเล็กและขนาดกลาง ใช้เวลาในการพัฒนาไม่นาน ระบบที่ทำงาน STAND-ALONE หรือในวง LAN รองรับการทำงานในวง LAN หรือทำงาน ONLINE บน INTERNET แบบ ส่วนตัว ทุกระบบที่เราพัฒนา มีการรับประกันความผิดพลาดให้ทุกระบบ พร้อมดูแลให้ตลอดอายุการใช้งาน สนใจอยากพัฒนาระบบของตัวเอง โทรมาเลยครับ 061-583-7888


WEB-BASED APPLICATION คืออะไร อ่านที่นี่ครับรับเขียนโปรแกรม รับพัฒนาโปรแกรม WEB-BASED APPLICATION

รับเขียนโปรแกรม รับพัฒนาโปรแกรม WEB-BASED APPLICATION

รับเขียนโปรแกรม รับพัฒนาโปรแกรม WEB-BASED APPLICATION


วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์

Software Development Lifecycle (วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ SDLC) คือกระบวนการที่คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์คุณภาพสูงสำหรับทีมพัฒนา เป้าหมายของ SDLC คือการลดความเสี่ยงของโปรเจกต์ด้วยการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองตามความคาดหวังของลูกค้าในระหว่างการใช้งานจริงและหลังจากนั้น

  1. การวางแผน(Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟแวร์ ประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทางของการพัฒนาระบบ กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
  2. การวิเคราะห์ความต้องการ(Analysis) เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
  3. การออกแบบ(Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของซอฟแวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
  4. การเขียนโปรแกรม(Development) เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
  5. การทดสอบ(Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
  6. การประเมิน เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่
  7. การโอนย้ายข้อมูล(Data Conversion) เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลเก่าเข้าระบบใหม่ก่อนการนำระบบไปใช้จริง
  8. การนำไปใช้งานงานจริง(Production) เป็นขั้นตอนที่นำระบบที่พัฒนาสำเร็จและผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งาน โดยทำการติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้
  9. การให้ความช่วยเหลือ(Support) เป็นขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใช้ เมื่อพบปัญหา โดยหากปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ก็จะเริ่มวนไปที่ขั้นตอนแรกใหม่

สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย 061-583-7888

บทความแนะนำให้อ่าน