รับทำเว็บไซต์,ออกแบบเว็บไซต์,รับเขียนเว็บไซต์,ทำเว็บ,เขียนเว็บ,ออกแบบเว็บ,Web Programming,Web Database

รับออกแบบเว็บไซต์ และ พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการค้าและการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรรับทำ Google Adwords,Facebook Ads

HTML ,PHP ,ASP ,JAVASCRIPT ,AJAX ,JQUERY ,CSS3 ,HTML5 ,WEB STANDARD,WordPress

บริการสอนทำเว็บด้วยนะครับ สอนแบบส่วนตัว นัดวันและสถานที่เรียนได้

ทุกผลงาน ออกแบบเว็บไซต์ เพื่องาน SEO รองรับการค้นหา,ติด Google เร็ว, มี Keyword แข็งของแต่ละเว็บ

ถ้าไม่เชื่อ จ้างเราทำเว็บให้คุณ โทร 061-583-7888


Keyword top 10 on Google

ผลงานการทำ SEO เว็บไซต์ให้รองรับกับ Keyword บน Google


ทำเว็บ

วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์

 1. การวางแผน(Planning) เป็นขั้นตอนการการวางแผนงานโดย กำหนดรูปแบบของซอฟแวร์ ประมาณการต้นทุนในการพัฒนาระบบ กำหนดแนวทางของการพัฒนาระบบ กำหนดระยะเวลา เป็นต้น
 2. การวิเคราะห์ความต้องการ(Analysis) เป็นขั้นตอนของการค้นหาความต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการนั้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและหน้าที่การทำงานของระบบ
 3. การออกแบบ(Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบส่วนประกอบต่างๆของซอฟแวร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว
 4. การเขียนโปรแกรม(Development) เป็นขั้นตอนการสร้างระบบโดยการเขียนโปรแกรม ตามแนวทางการออกแบบจากขั้นตอนที่ผ่านมา
 5. การทดสอบ(Testing) เป็นขั้นตอนการนำระบบที่ทำมาทดสอบการใช้งาน ว่าทำงานถูกต้องตามความต้องการที่ได้หรือไม่ ซึ่งการทดสอบนี้จะรวมถึงการทดสอบการเชื่อมโยงกับระบบซอฟแวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
 6. การประเมิน เป็นขั้นตอนการประเมินว่าระบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้หรือไม่
 7. การโอนย้ายข้อมูล(Data Conversion) เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลเก่าเข้าระบบใหม่ก่อนการนำระบบไปใช้จริง
 8. การนำไปใช้งานงานจริง(Production) เป็นขั้นตอนที่นำระบบที่พัฒนาสำเร็จและผ่านการทดสอบแล้วไปใช้งาน โดยทำการติดตั้ง และสอนวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้
 9. การให้ความช่วยเหลือ(Support) เป็นขั้นตอนของการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใช้ เมื่อพบปัญหา โดยหากปัญหาที่เกิดไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องทำการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ก็จะเริ่มวนไปที่ขั้นตอนแรกใหม่

ทำไมต้องมีเว็บไซต์ และเว็บไซต์มีประโยชน์อะไรบ้าง

 • เว็บไซต์เป็นช่องการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย และใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน
 • จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์มากขึ้นเรื่อยๆ
 • มีการค้นหาสินค้าและบริการจาก INTERNET มากขึ้นเรื่อยๆ ทุก ๆ วัน
 • ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ขององค์กร สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท
 • เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ
 • เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลก
 • เพิ่มการแข่งขัน ด้วยการนำเสนอสินค้าอย่างรวดเร็ว
 • ช่วยลดต้นทุนและเวลา ในขั้นตอนของขบวนการซื้อขาย
 • ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายการจัดพิมพ์ใบปลิวสินค้าและบริการ
 • ช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณา
 • บริการแก่ลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • สามารถมีระบบในการเก็บข้อมูล ONLINE เพื่อส่งเสริมตลาด OFFLINE