Event Close(X) บน ฟอร์ม ครับ

ปัญหาที่พบคือเมื่อผู้ใช้กดปิดที่ปุ่ม x ด้านบนนะครับ    แล้ว พบว่าจะเปิดโปรแกรมไม่ได้อีก เนื่องจาก อยู่ใน TaskManager    เหมือนคำสั่งปิดไม่สมบูรณ์   จึงต้องหาคำสั่งมาเพิ่มเพื่อให้เกิดการปิดโปรแกรมอย่างแท้จริงอีกครั้งครับ       &n [...]


ทั้งหมด 1 รายการ