การ Export ข้อมูลเป็น MS Excel

<%     Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"     Response.AddHeader "Content-Disposition","attachment;filename="& ชื่อไฟล์ที่ต้องการ &".xls" %> โดย นำ Script ส่วนนี้ไปวางไว้ ในส่วน ของ Head ใน Fil [...]


การสร้างตัวอักษรด้วยรหัส ascii

เคยเห็นไหมครับเว็บที่มีการเรียง A-Z หรือว่า ก-ฮ น่ะครับ ลองมาดูว่าเขามีวิธีการสร้างอย่างไรครับ <% 'A-Z '65-90 For iLoop = 65 to 90  Response.Write chr(iLoop) & " " Next Response.Write " 'a-z '97-122 For iLoop = 97 to 122&nbs [...]


ทำตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบจำนวนเงิน

มาลองดูกันคับเช่นวิธีแสดงจำนวนราคาให้อยู่ในรูปแบบของ Money [code] number_format(ตัวเลข,จำนวนจุดทศนิยม,".",","); //เช่น $num = "1500"; echo number_format($num,2,".",","); //ผลลัพท์ 1,500.00 [/code] ลองใช้ดูค้าบ   [...]


การติดตั้ง COMPONENT

ผมนำ บทความนี้มาไว้ในหมวด ASP ครับ   เพราะ component ที่ผมลงคือ cdonts.dll   เป็น Component ที่ใช้ส่ง Email น่ะครับ   แต่หลักการและวิธีการสำหรับการลง Component อื่น ๆ ก็คงคล้าย ๆ กันน่ะครับ หาก Component มีแค่ ตัว .dll   1. COPY file cdonts.dll ไปไว้ใ [...]


อานิสงส์ทำบุญ

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์ 1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น 3.สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้ 4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 5.มีอายุมั่นขวัญยืน 6.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั [...]


SELECT TOP ในแต่ละ database

SQL Server: [code] SELECT TOP 100 member_name, email FROM tbl_member [/code] ORACLE: [code] SELECT member_name, email FROM tbl_member WHERE ROWNUM <= 100 [/code] MySQL: [code] SELECT member_name, email FROM tbl_member LIMIT 100 [/code] [...]
4 เรื่องสุขภาพ

1. ทำอย่างไรจึงจะไม่แก่  และอายุยืน         คำตอบคือกินสายกลาง กินสายกลางคือกินมื้อเช้าและมื้อเที่ยง งดมื้อเย็น เปรียบตัวเราเป็นรถยนต์ ตื่นเช้ามาต้องเติมน้ำมันก่อน หรือกินมื้อเช้า  รถจึงจะวิ่งได้ ถึงเที่ยงน้ำมันยังไม่หมด เติมอีกครั้ง ถึง เย็นก่อนนอน [...]


การหาจำวน (COUNT) ใน Table เดียวกัน

วันนี้เอาเทคนิคการ Query ครั้งเดียวในการหาจำนวนข้อมูลที่ซ้ำ ๆ กัน ใน Table เดียวมาฝากครับ   ใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ   SELECT booking_status, COUNT(booking_status) as booking_count  FROM tbl_booking WHERE booking_status>0  GROUP BY booking_status  ORDER [...]การเปรียบเทียบข้อความแบบ binary

<% string1 = "Thailand Programming" string2 = "thailand programming" result = StrComp(string1,string2,vbbinarycompare) response.Write result '0 = True '-1 = False %> จากตัวอย่างข้างบนผลลัพท์ที่ได้ เป็น -1 ครับ เพราะ เนื่องจากอักษรเล็กใหญ่ไม่เหมือนกัน [...]


การเขียน Resume

ความสำคัญของ Resume ก่อนที่จะ เริ่มเขียน Resume ควรที่จะให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาคุณสมบัติของตนเอง พร้อมกับเขียนร่างไว้อย่างคร่าวๆ ในเรื่องของทักษะและความสามารถที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมนอก หลักสูตรต่างๆของคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียน Resume เนื้อหาของ Resume ชื่อ, ที่อยู่, [...]ทั้งหมด 247 รายการ