การ Export ข้อมูลเป็น MS Excel

<%     Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"     Response.AddHeader "Content-Disposition","attachment;filename="& ชื่อไฟล์ที่ต้องการ &".xls" %> โดย นำ Script ส่วนนี้ไปวางไว้ ในส่วน ของ Head ใน Fil [...]


เตือนสติพระคุณแม่ 1

อันพระคุณอื่นใดที่ในหล้า จะเทียบคุณมารดาหามิได้ จากก้นเหวถึงสุดฟ้าสุรารัย ยังต่ำใต้พระคุณแม่สุดแลมอง แม่คือคนผู้มีทั้งดีชั่ว ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดทั้งสดหมอง แม่ก็เป็นเช่นนั้นตามครรลอง เช่นชนผองดีชั่วอยู่ทั่วไป อันดีชั่วทั่วไปในมนุษย์ ประเสริฐสุดแต่ส่วนดีมีที่ไหน คนเลวชั่วสิ้นดีมีหรือไร จงทำใจให [...]


การสร้างตัวอักษรด้วยรหัส ascii

เคยเห็นไหมครับเว็บที่มีการเรียง A-Z หรือว่า ก-ฮ น่ะครับ ลองมาดูว่าเขามีวิธีการสร้างอย่างไรครับ <% 'A-Z '65-90 For iLoop = 65 to 90  Response.Write chr(iLoop) & " " Next Response.Write " 'a-z '97-122 For iLoop = 97 to 122&nbs [...]


จัดการ string ภาษาไทย

ปัญหาการตัดคำในภาษาไทย    ปัญหาของผมเกิดจากเมื่อต้องการแสดงข้อความภาษาไทยบางส่วนแล้วส่วนสุดท้ายจะแสดงเป็นจุดสีดำหรือภาษาต่างดาวอะไรก็แล้วแต่    จึงต้องหาวิธีแก้ไข จึงพบว่าเมื่อมีการใช้คำภาษาไทยจำเป็นต้องใช้คำส่ง string เพิ่มเติม คือ mb_strlen(), และ mb_substr() &nb [...]


คำขอขมา

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ (นะโม 3 จบ)   “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต “           หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- [...]


สร้างข้อความบนรูปภาพ

คือเทคนิคการ เขียนข้อความไว้บนรูปภาพนะครับ ที่เห้นใช้กันบ่อยคือการสร้างลายน้ำให้กับรูปภาพครับ แต่ตัวอย่างนี้ผมเอามาประยุกต์ใช้ในการ Random ตัวอักษร เพื่อสร้างรหัส นะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ [code]     $font = 'Arundinab.ttf'; //font     $fo [...]
ทำตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบจำนวนเงิน

มาลองดูกันคับเช่นวิธีแสดงจำนวนราคาให้อยู่ในรูปแบบของ Money [code] number_format(ตัวเลข,จำนวนจุดทศนิยม,".",","); //เช่น $num = "1500"; echo number_format($num,2,".",","); //ผลลัพท์ 1,500.00 [/code] ลองใช้ดูค้าบ   [...]


การหาจำวน (COUNT) ใน Table เดียวกัน

วันนี้เอาเทคนิคการ Query ครั้งเดียวในการหาจำนวนข้อมูลที่ซ้ำ ๆ กัน ใน Table เดียวมาฝากครับ   ใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ   SELECT booking_status, COUNT(booking_status) as booking_count  FROM tbl_booking WHERE booking_status>0  GROUP BY booking_status  ORDER [...]


การตั้งชื่อตัวแปร

นี่คือหลักการตั้งชื่อตัวแปร แบบที่ตกลงกันง่าย ๆ นะครับ สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้   Integer    i Long       lng Single     sgl Double    dbl String   &n [...]SELECT TOP ในแต่ละ database

SQL Server: [code] SELECT TOP 100 member_name, email FROM tbl_member [/code] ORACLE: [code] SELECT member_name, email FROM tbl_member WHERE ROWNUM <= 100 [/code] MySQL: [code] SELECT member_name, email FROM tbl_member LIMIT 100 [/code] [...]


Google Analytics

Google Analytics คือสุดยอดโปรแกรมวิเคราะห์เว็บไซต์ ที่ตอนนี้ฟรี เอามาไว้วิเคราะห์เว็บไซต์ของเราครับ   สามารถดูได้ว่า เว็บเรามีอัตราการเข้าใช้งานในแต่ละวันเท่าไหร่,เว็บเราถูกคลิกมาจากเว็บใด,มาจากประเทศใด,แหล่งที่มาเป็นอย่างไรบ้าง เช่น การเข้าชมโดยตรง อ้างอิงจากเว็บอื่น หรือผ่านเครื่อง [...]


ทั้งหมด 255 รายการ