ติดต่อทีมงาน หรือช่องทางไลน์ @siamfocus.com

การสร้าง Table แบบ dynamic

<% Option Explicit Dim row,numTD Dim iLoop,kLoop CONST allData = 19 'จำนวนข้อมูล CONST column = 2  'จำนวน หลัก row = 0 numTD = 0 If allData mod column > 0 Then row = (allData/column)+1 Else row = allData/column End if Response.Write " [...]

php connect mssql server

ทดสอบการทำงานของ php ในการเชื่อมต่อกับ MsSQL นะครับ โดยหัวข้อนี้แสดงการเชื่อมต่อผ่าน ODBC ซึ่งผมทดสอบแล้วนะครับว่าใช้ได้ เพื่อน ๆ มีข้อแนะนำหรือเทคนิคเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้นะครับ [code] $servername = "MYSERVER"; //​ชื่อ​ server $databasename = "MYDB"; //​ชื่อ​ datab [...]

สร้างข้อความบนรูปภาพ

คือเทคนิคการ เขียนข้อความไว้บนรูปภาพนะครับ ที่เห้นใช้กันบ่อยคือการสร้างลายน้ำให้กับรูปภาพครับ แต่ตัวอย่างนี้ผมเอามาประยุกต์ใช้ในการ Random ตัวอักษร เพื่อสร้างรหัส นะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับ [code]     $font = 'Arundinab.ttf'; //font     $fo [...]

คำขอขมา

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้ (นะโม 3 จบ)   “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต “           หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา- [...]

การใส่ URL ให้ข้อความที่เป็น Link อัตโนมัติครับ

function นี้ดีจริงๆ ครับ ผมลองใช้แล้วก็ใช้ได้ครับ ลองดูครับ [code] function make_clickable($text) {     $ret = ' ' . $text;     $ret = preg_replace("#(^|[n ])([w]+?://[w]+[^ "nrt<]*)#ise", "'12'", $ret);  &nb [...]

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง  เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน     ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ        ใครมีครบควรเรียกมนุสสา เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลา     เปรมปรีดาคืนวันสุขสันต [...]

4 เรื่องสุขภาพ

1. ทำอย่างไรจึงจะไม่แก่  และอายุยืน         คำตอบคือกินสายกลาง กินสายกลางคือกินมื้อเช้าและมื้อเที่ยง งดมื้อเย็น เปรียบตัวเราเป็นรถยนต์ ตื่นเช้ามาต้องเติมน้ำมันก่อน หรือกินมื้อเช้า  รถจึงจะวิ่งได้ ถึงเที่ยงน้ำมันยังไม่หมด เติมอีกครั้ง ถึง เย็นก่อนนอน [...]

อานิสงส์ทำบุญ

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์ 1.เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 2.จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น 3.สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้ 4.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 5.มีอายุมั่นขวัญยืน 6.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั [...]

การตั้งชื่อตัวแปร

นี่คือหลักการตั้งชื่อตัวแปร แบบที่ตกลงกันง่าย ๆ นะครับ สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้   Integer    i Long       lng Single     sgl Double    dbl String   &n [...]

ajax core

function uzXmlHttp(){         var xmlhttp = false;                 try{                         xmlhttp = new ActiveX [...]

กินตามราศี

ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบัน ที่แม้กระทั่งการกินและการนอนยังต้องรีบเร่ง ทำให้คนเรามีโอกาสใส่ใจในสุขภาพน้อยลง หรืออยากจะใส่ใจแต่เวลาและวิถีการดำเนินชีวิตที่รีบร้อนก็ไม่เอื้ออำนวยให้ ทำอย่างใจคิดได้ ซึ่งส่งผลทำให้คนในเมืองใหญ่มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคอันเกิดจากวิถีของคนเมือง กันมากขึ้น    &nb [...]

Function get ip address

        'Function get ip address         Function GetIP()             GetIP = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")          &nb [...]

ทั้งหมด 218 รายการหมวดหมู่บทความ